Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski

68 

This field can't be Empty

Polityka zagraniczna stanowi nierozerwalną część polityki państwa, niezbędną dla jego istnienia i pomyślnego rozwoju. To za jej pomocą państwa realizują swoje cele na arenie międzynarodowej poprzez formułowanie i implementowanie interesów narodowych i państwowych w stosunku do innych podmiotów stosunków międzynarodowych. Ponieważ realizacja interesu narodowego na arenie międzynarodowej koliduje często z interesami innych państw, wymaga więc podejmowania odpowiednich działań w polityce zagranicznej. Stąd powinna ona stanowić konsekwentny i skierowany na zewnątrz proces, mający za zadanie osiągnięcie kluczowych interesów dzięki prowadzeniu aktywnej działalności wobec otoczenia zewnętrznego. Oznacza to prowadzenie przez państwa działań intencjonalnych, stosowanych dla realizacji określonych celów i zaspokojenia konkretnych interesów.

Polityka zagraniczna, kształtowana wprawdzie w systemie polityki wewnętrznej, realizowana jest w systemie międzynarodowym o wyodrębnionej specyfice i dysponuje zupełnie inną charakterystyką niż polityka wewnętrzna, albowiem może być uprawiana wyłącznie przez suwerenne państwa w poliarchicznym i wielowymiarowym środowisku, co jednocześnie wpływa na odmienność instrumentów, zasięg działania, a także ciągłość w realizowaniu jej priorytetów.

Aspekty kształtowania i realizowania polityki zagranicznej tworzą od wielu lat przedmiot zainteresowania badaczy, a pole ich naukowej aktywności stanowi zwykle połączenie wiedzy teoretycznej na temat stosunków międzynarodowych oraz praktyki międzynarodowego życia politycznego. Zadaniem analizy polityki zagranicznej jest więc kategoryzacja informacji pozwalająca na dokonanie selekcji wartościowych części i zobrazowanie powiązań zachodzących pomiędzy ich poszczególnymi elementami.

Kategorie: , Product ID: 988

Opis

Wstęp

część pierwsza
Wybrane elementy analizy teorii polityki zagranicznej Polski

1. Dyplomacja samorządowa w polskim modelu nowej dyplomacji publicznej
Beata Ociepka

2. Rola paryskiej „Kultury” w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej w latach 1989–2014
Marcin Frenkel

3. Udział mediów alternatywnych w kształtowaniu wizerunku Ukrainy. Euromajdan w polskim dyskursie medialnym
Iryna Kukharuk

4. Promocja Marki Polska. Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży
Aleksandra Chmielewska

5. Działalność ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera (31.10.2005 – 9.05.2006) w świetle modeli decyzyjnych
G. Allisona

Agnieszka Orzelska-Stączek

6. Legitymacja w operacjach budowania państwa po 1990 r.
Grzegorz Gil

7. Dyplomacja edukacyjna. Próba definicji
Anna Derelkowska-Misiuna

część druga
Europejskie konteksty polityki zagranicznej

1. Polityka zagraniczna UE w wymiarze zagranicznym
Katarzyna Kołodziejczyk

2. Współpraca wywiadowcza jako płaszczyzna WPBiO UE
Artur Gruszczak

3. Specyfika WPZiB UE jako międzyrządowego obszaru współpracy w ramach stosunków zewnętrznych UE
Joanna Starzyk-Sulejewska

4. Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich
Paula Marcinkowska

5. Dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie na temat unijnej polityki wsparcia rozwojowego
Filip Tereszkiewicz

6. Dyplomacja publiczna jako narzędzie kształtowania polityki zagranicznej państw małych. Przypadek Szwajcarii
Magdalena Ratajczak, Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

7. Kluczowe pół wieku hiszpańskiej polityki zagranicznej: mniej znane fakty z czasów kiedy Hiszpania utraciła mocarstwową pozycję
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

8. Międzynarodowa działalność Rady Nordyckiej i Nordyckiej Rady Ministrów
Joanna Grzela

część trzecia
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

1. Paradyplomacja na przykładzie międzynarodowych oddziaływań regionów Federacji Rosyjskiej
Maciej Raś

2. Stosunki rosyjsko-chińskie – drugie spotkanie na szczycie prezydentów Rosji i Chin (2–6 września 1994r.)
Tadeusz Dmochowski

3. Współpraca gospodarcza Federeacji Rosyjskiej z Unią Europejską na początku XXI wieku
Karolina Kotulewicz-Wisińska

nota o autorach

Dodatkowe informacje

ISBN

978 83 62751 60 0

Size

199 x 277 mm

Year

2017